ReadyPlanet.com
โปรแกรมทัวร์ ระยอง 2วัน1คืน

โปรแกรมทัวร์ ระยอง ( 2 วัน 1 คืน )

ยินดีต้อนรับทุกท่าน...สู่โลกแห่งการท่องเที่ยว ที่อบอุ่น ประหยัด และปลอดภัย เสมือนไปกับครอบครัว เมื่อทัวร์กับเรา A.O FAMILY TOUR "

   

   

 

 

วันที่  1    กรุงเทพฯ - ศรีราชา - ระยอง

06.00 น.     พร้อมก้น ณ จุดหมาย พร้อมกับการต้อนรับของ A.O FAMILY TOUR

07.30 น.     นำทุกท่านออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศพร้อมอาหารเช้า ( 1 ) ( อาหารกล่อง ) และนำทุกท่านสนุกกับกิจกรรมบนรถ

09.00 น.     นำทุกท่านเข้าสู่ ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค เป็นไร่องุ่นขนาดใหญ่ในพื้นที่กว่า 1000 ไร่ ปลูกองุ่นถึง 12 สายพันธุ์ให้ผลผลิตสลับเปลี่ยนกันไป  นักท่องเที่ยวสามารถวิวสวนองุ่นริมอ่างเก็บน้ำ มีวิวทิวทัศน์สวยงามโดยเฉพาะยามพระอาทิตย์ตก นักท่องเที่ยวนิยมซื้อองุ่นสด และผลิตภัณฑ์จากองุ่น เช่น องุ่นกวน น้ำองุ่น ฯลฯ 

11.00 น.     เขาชีจรรย์ ถูกสร้างขึ้นมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็น สมเด็จพระญาณสังวร เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งทรงเสียดายเขาชีจรรย์ ที่มี ภูมิทัศน์ ยิ่งใหญ่สง่างามตามธรรมชาติ แต่กำลังถูกระเบิดทำลายทุกวัน จึงทรงดำริที่จะอนุรักษ์เขาชีจรรย์ให้คงชื่ออยู่คู่กับ เขาชีโอนซึ่งมีส่วนหนึ่งอยู่ในเขตสังฆาวาสของวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ด้วยการสร้าง พระพุทธรูปแกะสลักบน หน้าผาเขาชีจรรย์ ให้เป็นปูชนียสถานสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นพระพุทธรูปประทับ นั่งปางมารวิชัยเลียนแบบ พระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ( 2 )

14.00 น.     นำทุกท่าน เข้าสู่ที่พักโรงแรมปาล์มมาลี บีช รีสอร์ท

15.00 น.    นำทุกท่านทำกิจกรรมบริเวณชายหาด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ ( กิจกรรมกีฬาสี )

17.00 น.    สิ้นสุดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์  ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.     รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ ( 3 )

21.30 น.     .....ราตรีสวัสดิ์…….

 

 

   

   

วันที่สอง :   ดำน้ำเกาะมันใน มันกลาง งานเลี้ยงสังสรรค์

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ( 4 )

09.00 น.     นำทุกท่านขึ้นรถเพื่อไปลงเรือ

10.00 น.     นำทุกท่านเดินทางไปลงเรือที่ท่าเรือ “ อ่าวมะขามป้อม ” ลงเรือสำราญ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่เกาะมันใน เพื่อชมการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลโครงการของสมเด็จพระราชินีฯ เยี่ยมชมบ่ออนุรักษ์พันธ์เต่าอายุตั้งแต่ 15 วัน ไปจนถึงพ่อพันธ์ – แม่พันธ์เต่าอายุ 70-80 ปี เยี่ยมชมบ่อธรรมชาติก่อนปล่อยเต่าลงสู่ทะเลจริง

12.00 น.     รับประทานอาหารกลาง ( 5 )

                 -  ข้าวสวย พร้อม อาหารอีก 3 อย่าง แบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือ 2 ชั้น หรือ อาหารกล่อง กรณี ใช้ Speed Boat

                 -  ผลไม้ตามฤดูกาล

                 - น้ำอัดลม + น้ำแข็ง

13.00 น.     กิจกรรมดำน้ำหน้าเกาะมันใน ฝูงปลามากมายและแนวหอยมือเสือ จากนั้นนำทุกท่านมุ่งหน้าสู่เกาะมันกลาง ร่วมกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง เกาะมันกลางเป็นแหล่งปะการังน้ำตื้นที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ว่ายน้ำไม่เป็นท่านก็สามารถร่วมเล่นกิจกรรมได้  ท่านที่ไม่ต้องการลงดำน้ำ ทางเรามีคาราโอเกะ และผลไม้ให้ท่านบนเรือ ( กรณีเรือใหญ่เท่านั้น )

15.00 น.         เดินทางกลับท่าเรือ

18.00 น.     นำทุกท่านสนุกกับกิจกรรมยามค่ำคืนและ   สังสรรค์บริการอาหารค่ำ ( 6 )

22.00 น.     .....ราตรีสวัสดิ์........

   

วันที่สาม :

07.00 น.    อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ พร้อมบริการอาหารเช้า ( 7 )

09.00 น.    Check Out ออกจากที่พัก นำทุกท่านซื้อของฝาก ที่ตลาดบ้านเพ

10.30 น.    นำทุกท่านเข้าชม สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ( 8 )  ณ ร้านระเบียงไม้

หลังรับประทานอาหารเสร็จ นำทุกท่านเดินทางกลับ

15.00 น.    ถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

   ราคาพิเศษสุดจาก A.O FAMILY TOUR กรุณาติดต่อสอบถาม  

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.     รถปรับอากาศ 50 ที่นั่ง 2 คัน

2.     รวมค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

3.     รวมค่าอาหาร 8 มื้อ

4.     อาหารมื้อที่ 6 ( รวมอาหารซีฟู๊ด )

5.     ค่าที่พัก 2 คืน

6.     ค่าประกันการเดินทางหมู่คณะ

Complimentary

1.     เบียร์สด 1 ถัง  30 ลิตร

2.     การแสดงจากทีมงาน 1 ชุด

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.     ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ( กรณีเป็นนิติบุคคล )

2.     ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ   

 

 ยินดีต้อนรับทุกท่าน...สู่โลกแห่งการท่องเที่ยว ที่อบอุ่น ประหยัด และปลอดภัย เสมือนไปกับครอบครัว เมื่อทัวร์กับเรา " A.O FAMILY TOUR " 

 
 

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   

   สำนักงาน: 02-834 3867, 02-834 5362     โทรสาร: 02-834 5362  

  สายด่วน: 083-544 2145 , 092-903 1997  

     http://www.ao-familytours.com  

  E-mail: a.ofamilytours@gmail.com   

  Copyright © 2011 All Rights Reserved. Designed by A.O FAMILY TOUR Webmaster

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.โอ แฟมิลี่ ทัวร์
ที่อยู่ :  เลขที่ 199/68 หมู่บ้านคุณาภัทร1 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ตำบล :  พิมลราช อำเภอ : บางบัวทอง
จังหวัด : นนทบุรี     รหัสไปรษณีย์ : 11110
เบอร์โทร :  02-8343867 , 02-8345362     มือถือ :  083-5442145 , 092-9031997
อีเมล : a.ofamilytours@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.ao-familytours.com