ReadyPlanet.com
โปรแกรมทัวร์ หัวหิน-เพลินวาน 2วัน1คืน

โปรแกรมทัวร์

หัวหินเพลินวาน...พาสุข ( 2 วัน 1 คืน )

ยินดีต้อนรับทุกท่าน...สู่โลกแห่งการท่องเที่ยว ที่อบอุ่น ประหยัด และปลอดภัย เสมือนไปกับครอบครัว เมื่อทัวร์กับเรา A.O FAMILY TOUR "

 

วันที่  1

07.00 น.   พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ โดยมีเจ้าหน้าที่ A.O FAMILY TOUR คอยบริการต้อนรับ จัดเก็บสัมภาระ พร้อมรับประทานอาหารกล่อง ( มื้อที่ 1 )

10.00 น.   นำทุกท่านไปสักการะ วัดพระพุทธไสยาสน์ เพชรบุรี ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยา ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่งดงามและ มีขนาดใหญ่เป็นหนึ่งในสี่ของประเทศ

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 2 )

13.30 น.   พาท่าชมเมืองท่องเที่ยวชื่อดัง เพลินวาน

15.00 น.   นำทุกท่านไปที่พัก “ เรือนชบา ”

17.00 น.   นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก “ เรือนชบา 1 ”

18.00 น.   รับประทานอาหาร พร้อมกิจกรรมร้องเพลงคาราโอเกะ ( มื้อที่ 3 )

22.00 น.     ราตรีสวัสดิ์

 

   

วันที่สอง :

07.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 4 ) ที่รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

09.00 น.   เก็บสัมภาระอำลาที่พัก เดินทางต่อไปยัง ลาดน้ำหัวหินสามพันนาม ตลาดน้ำในบรรยากาศรัตนโกสินทร์ย้อนยุค สมัยรัชกาลที่ 6 ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม "บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่" มีร้านค้าภายในตลาดน้ำทั้งหมด 193 ร้าน และเรือขายสินค้า 40 ลำ โอบล้อมไปด้วยขุนเขา และติดแหล่งน้ำธรรมชาติ "ลำห้วยสามพันนาม" มีการแสดง โชว์แสง สีเสียงทุกวัน

14.00 น.   แวะนมัสการ หลวงปู่ทวด ที่วัดห้วยมงคล กราบขอพรก่อนเดินทางกลับ

15.00 น.   ออกเดินทางจากหัวหิน แวะซื้อของฝาก ฯลฯ

18.00 น.   เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

   ราคาพิเศษสุดจาก A.O FAMILY TOUR กรุณาติดต่อสอบถาม  

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.  รถโค้ชปรับอากาศ 1 คัน
2.  ค่าที่พัก 1 คืน 
3.  ค่าอาหาร 5 มื้อ 
4.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
5.  ค่าประกันอุบัติเหตุ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ( กรณีเป็นนิติบุคคล )

2.   ค่า ใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม และ อื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพย์ ค่าซักรีด มินิบาร์ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

 รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่พัก          เรือนชบา พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร        ทั้งหมด 6 มื้อ

มื้อที่ 1       เป็นอาหารกล่อง

มื้อที่ 2       ที่ร้านอาหาร “แบบ Set โต๊ะ 8 ที่นั่ง”

มื้อที่ 3       ที่รีสอร์ท เรือนชบา อาหาร 7 อย่าง + ข้าวสวย + Soft drink

มื้อที่ 4       ที่รีสอร์ท “อาหารเช้า”

มื้อที่ 5       ที่ร้านอาหาร “แบบ Set โต๊ะ 8 ที่นั่ง”

กิจกรรม      คาราโอเกะ

หมาย เหตุ :  กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

 ยินดีต้อนรับทุกท่าน...สู่โลกแห่งการท่องเที่ยว ที่อบอุ่น ประหยัด และปลอดภัย เสมือนไปกับครอบครัว เมื่อทัวร์กับเรา " A.O FAMILY TOUR " 

 
 

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   

   สำนักงาน: 02-834 3867, 02-834 5362     โทรสาร: 02-834 5362  

  สายด่วน: 083-544 2145 , 092-903 1997  

     http://www.ao-familytours.com  

  E-mail: a.ofamilytours@gmail.com   

  Copyright © 2011 All Rights Reserved. Designed by A.O FAMILY TOUR Webmaster

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.โอ แฟมิลี่ ทัวร์
ที่อยู่ :  เลขที่ 199/68 หมู่บ้านคุณาภัทร1 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ตำบล :  พิมลราช อำเภอ : บางบัวทอง
จังหวัด : นนทบุรี     รหัสไปรษณีย์ : 11110
เบอร์โทร :  02-8343867 , 02-8345362     มือถือ :  083-5442145 , 092-9031997
อีเมล : a.ofamilytours@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.ao-familytours.com